PRATITE NAS I NA:

Kako su definirane linije bikova i rodovi krava buše

13 travnja, 2021

Sistematizacija uzgoja buše

Sistematizacija uzgoja buše temeljem rodovničkih podataka završena je 2012. godine, a autori su grupa stručnjaka tadašnje Hrvatske poljoprivredne agencije (Čačić i sur: Rodoslovlja buše – hrvatske izvorne pasmine goveda, HPA, Križevci, 2012). Rezultat je definiranje 24 linija bikova (od kojih je 13 linija stalo aktivno) i 154 rodova krava. Provedenom sistematizacijom i pouzdanim vođenjem matične knjige omogućeno je plansko vođenje uzgoja s ciljem sprječavanja smanjenja genetske varijabilnosti unutar pasmine (a koja je utvrđena), kao i izbjegavanje štetnih utjecaja uzgoja u srodstvu (inbreeding) te posljedično njeno genetsko unapređenje.

Linije bikova

Linija bikova je slijed muških potomaka od bika rodonačelnika linije do aktivnih rasplodnih bikova ili muških jedinki. Rezultat sistematizacije uzgoja buše je definiranje 24 linije bikova od kojih je 13 linija aktivno i raspoloživo u danjem uzgoju (tablica 1.; grafikon 4.).

Tablica 1. Bikovi rodonačelnici linija bikova buše

Linija HB i ime bika Godina rođenja Majka Podrijetlo – županija
LB1 87010000003 Bušak I R-LB1 2001. Ličko-senjska
LB3 87000000010 Neven R-LB3 2004. HR 1100488639 Neve R-B26 Dubrovačko-neretvanska
LB4 87010000007 Bušman R-LB4 1998. Dubrovačko-neretvanska
LB5 87000000005 Kiko R-LB5 2002. Dubrovačko-neretvanska
LB6 87000000013 Vik R-LB6 2002. Dubrovačko-neretvanska
LB7 87000000022 Janko R-LB7 2005. HR 3100374572 NN R-B95 Dubrovačko-neretvanska
LB8 87000000012 Simbi R-LB8 2004. HR 0089061855 NN R-B11 Dubrovačko-neretvanska
LB9 87000000011 Frodo R-LB9 2004. HR 8100488654 Bikovka R-B114 Dubrovačko-neretvanska
LB10 87000000021 Medonja R-LB10 2005. Dubrovačko-neretvanska
LB11 87000000018 Grom R-LB11 2005. Splitsko-dalmatinska
LB12 87010000008 Baćo R-LB12 1998. Dubrovačko-neretvanska
LB14 87000000010 Golub R-LB14 2005. HR 0100374571 NN R-B137 Dubrovačko-neretvanska

Izvor: Čačić i sur. (2012)

Od u uzgoju aktivnih 13 linija bikova, najzastupljenije su linije LB3, LB5, LB4, LB11, LB9 i LB8 (svaka sa po 10 i više aktivnih bikova). Nažalost, linije LB2, LB13, LB15, LB16, LB18, LB19, LB20, LB21, LB22, LB23 i LB24 više nemaju živih pripadnika te su kao takve ‘’izumrle’’ i nisu relevantne za daljnji uzgoj. Temeljem spoznaje o gubitku značajnog broja linija u uzgoju, pri budućem odabiru rasplodnjaka veći naglasak biti će stavljen na očuvanje linija, a manji na ocjenu vanjštine.

Rodovi krava

Rod krava je slijed ženskih potomaka od krave rodonačelnice roda do aktivnih rasplodnih ženskih jedinki. Sistematizacijom uzgoja buše definirano je 154 roda krava. Do utemeljena registra pasmine 2003. godine rođeno je 119 (77,3%) krava rodonačelnica rodova, a preostalih 35 (22,7%) u 2003. i kasnijim godinama.

Grafikon 5. Pregled krava rodonačelnica prema godini rođenja (Čačić i sur., 2012).

Više o uzgojnom programu buše

UDRUGA UZGAJIVAČA BUŠE

O udruzi

O udruzi

Osnovni cilj Udruge uzgajivača buše je promicanje i genetsko unapređivanje uzgoja goveda pasmine buša i organizirano udruživanje uzgajivača čiji članovi se bave uzgojem goveda pasmine buša radi poticanja, planiranja i ostvarivanja njihovih posebnih i zajedničkih interesa. Udruga se zalaže za promicanje interesa uzgajivača svojih članova na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini.

Go to Top