PRATITE NAS I NA:

Evo koliko ima buša i gdje se sve uzgajaju

13 travnja, 2021

Uzgojno područje buše

Uzgojno područje buše je cjelokupno područje Republike Hrvatske. Treba također napomenuti da je uzgoj buše zastupljeniji u područjima mediteranske i submediteranske Hrvatske, kraškog područja Dinarida, gorske, središnje i sjeverne Hrvatske. Danas se najviše jedinki buše zatiče u Lici, Dalmatinskoj Zagori i Dalmaciji. Prikaz distribucije uzgoja buše (uzgajivača i uzgojno valjanih grla) po županijama u Republici Hrvatskoj prikazan je na grafikonu 1. Razvidno je da premda se buša uzgaja u gotovo svim hrvatskim županijama, četiri dominantne županije u uzgoju su: Ličko-senjska, Dubrovačko-neretvanska, Šibensko-kninska i Splitsko-dalmatinska županija. Zbog relativno velikog uzgojnog područja zapažaju se određene razlike u načinu uzgoja no u većini slučajeva buše se uzgajaju u ekstenzivnom i polu ekstenzivnom načinu uzgoja.

Grafikon 1. Distribucija uzgoja buše (uzgajivača i uzgojno valjanih jedinki) u 2018. godini po županijama (MP, 2019.)

Aktualno stanje uzgoja buše

Aktualna veličina populacije buše u Hrvatskoj je 2405 jedinki od kojih je 1423 uzgojno valjanih odraslih jedinki (114 bikova i 1309 krava; Ministarstvo poljoprivrede, Godišnje izvješće, 2019). U 2019. godini u matičnom registru su 982 grla podmlatka, što ukazuje na povoljnu dobnu strukturu populacije.

Grafikon 2. Kretanje brojnog stanja populacije buše od 2003. do 2018. godine (HPA, MP, 2004.- 2019.)

S obzirom na razdoblje uspostave sustavnog nadzora populacije, zamjetno je značajno povećanje populacije, no i interes za uzgojem ove donedavno marginalizirane pasmine.

Brojno stanje populacije buše od 2003.do 2018. godine prikazano ej na grafikonu 2. Efektivna veličina populacije buše (Ne ≈ 420) ukazuje na ranjivost pasmine, no obzirom na prisutne trendove u uzgoju očekuje se daljnji oporavak populacije.

S obzirom na efektivnu veličinu populacije buša spada u rizičnu II kategoriju ugroženosti, odnosno ima status potencijalno ugrožene pasmine.

Više o uzgojnom programu buše

UDRUGA UZGAJIVAČA BUŠE

O udruzi

O udruzi

Osnovni cilj Udruge uzgajivača buše je promicanje i genetsko unapređivanje uzgoja goveda pasmine buša i organizirano udruživanje uzgajivača čiji članovi se bave uzgojem goveda pasmine buša radi poticanja, planiranja i ostvarivanja njihovih posebnih i zajedničkih interesa. Udruga se zalaže za promicanje interesa uzgajivača svojih članova na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini.

Go to Top