Image

Udruga uzgajivača buše

Potičemo promicanje i genetsko unapređivanje uzgoja goveda pasmine buša. Članovi naše udruge uzgajaju goveda pasmine buša radi poticanja, planiranja i ostvarivanja posebnih i zajedničkih interesa.

✧ Okupljamo uzgajivače i uzgojna udruženja koja se bave uzgojem goveda pasmine buša.

✧ Sudjelujemo u izgradnji i provedbi uzgojnog programa goveda pasmine buša.

✧ Brinemo o primjeni suvremenih metoda u uzgoju te uvođenju najprikladnijih rješenja u proizvodnji rasplodnog podmlatka, mesa i mlijeka.

✧ Brinemo o organizaciji oplodnje stoke i sudjelujemo u izboru rasplodnjaka.

✧ Vodimo matične knjige i uzgojni upisnik za uzgojno valjana goveda pasmine Buša.

✧ Izdajemo rodovnike i potvrde o podrijetlu za uzgojno valjana goveda pasmine Buša.

✧ Sudjelujemo u organizaciji stočarskih izložbi, smotri i aukcija.

✧ Sudjelujemo u utvrđivanju uvjeta prometa kvalitetne rasplodne stoke na području na kojem djeluje.

✧ Određujemo cijene rasplodne stoke ispod kojih nije moguće ostvarivati promet na sajmovima i dogonima koje organiziraju Udruge te vršimo promociju Udruge i organiziramo informiranje članova uzgajivača.

✧ Razmatramo zakonske prijedloge koji se odnose na uzgoj kvalitetne rasplodne stoke te mjere kreditne politike u stočarstvu.

✧ Dajemo svoje prijedloge za unapređenje uvjeta kreditiranja i poticanja proizvodnje te korištenja zajedničkih fondova koji su na raspolaganju poljoprivrednim proizvođačima.

POTIČEMO RAST I PROFITABILNOST NAŠIH ČLANOVA

✧ Brinemo o organizaciji izobrazbe i edukacije članova Udruge organiziranjem seminara, tečajeva, predavanja, demonstracijskih prikaza, raspodjele stručne literature, brošura i stručnih članaka te posjete članova uzgajivača stočarskim izložbama u zemlji i inozemstvu.

✧ Donosimo program rada i djelovanja te osiguravamo izvore novčanih sredstava za financiranje djelatnosti.

✧ Brinemo o kvaliteti i tržišnoj zaštiti uzgojene stoke te dajemo prijedloge za unapređenje kvalitete stočarskih proizvoda koji se stavljaju u promet.

✧ Surađujemo s tijelima i institucijama lokalne, regionalne i državne uprave i samouprave.

✧ Organiziramo i pomažemo u provedbi genomske selekcije i potičemo uvođenje svih ostalih novih tehnologija s ciljem poboljšanja uzgoja.

✧ Obavljamo i druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja koji su utvrđeni Statutom.

Udruga će u ostvarenju svojih ciljeva surađivati s Ministarstvom poljoprivrede, Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu(HAPIH), lokalnom i regionalnom upravom, kao i s drugim stručnim i znanstvenim institucijama koje se bave problematikom uzgoja i proizvodnosti goveda pasmine buša u Hrvatskoj..

Udruga Uzgajivača Buše
Kontakt podatci

Budačka 55. 53000. Gospić

Predsjednik: Bariša Dejanović +385 98 245 276

Podpredsjednik: Antonio Galić +385 98 186 7840

Tajnik udruge: Ante Franić +385 98 977 9613

udruga.uzgajivaca.buse@gmail.com

© Udruga Uzgajivača Buše. All Rights Reserved. Design by HTML Codex