Image

O uzgojnom programu buše

Zakonski okviri uzgoja buše

Uzgojni program goveda pasmine buša temeljni je dokument koji određuje strategiju uzgoja ove pasmine u Republici Hrvatskoj. Uzgojno udruženje Udruga uzgajivača buše uz pomoć “treće stane“ kojoj je povjereno provođenje određenih aktivnosti definiranih Uzgojnim programom, odgovorno je za provedbu Uzgojnog programa buše. Udruga je za obavljanje specifičnih tehničkih aktivnosti povezanih s provedbom uzgojnog programa (koordinacija provedbe, testiranje fenotipa, genetska verifikacija roditeljstva, vođenje Matične knjige, genetsko vrednovanje bikova i krava, davanje preporuka za plansko sparivanje, izdavanje uzgojne dokumentacije i drugo) odabrao: Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu (HAPiH). Sudionici provedbe uzgojnog programa imaju obvezu provedbe predviđenih uzgojno selekcijskih aktivnosti u cilju očuvanja, konsolidacije i uzgojnog unapređenja pasmine buša.

Uvažavajući specifičnosti populacije buše, uzgojnog područja, uzgojnog udruženja i prihvaćene “treće strane“, povremeno se mogu uključivati znanstvene i stručne institucije i ustanove kao i druge zainteresirane strane. Uzgajivači kao temeljna komponenta provedbe aktivno sudjeluju u provedbi Uzgojnog prograrma prvenstveno preko Udruge.

Uzgojno selekcijski rad na populaciji buše u Hrvatskoj usklađen je aktualnim zakonskim propisima i aktima koji u provedbi obvezuju sudionike, posebice Udrugu uzgajivača buše. Zakonski temelj za izradu i provedbu uzgojnog programa je Uredba (EU) 2016/1012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. godine te Zakon o uzgoju domaćih životinja (Narodne novine 115/18) koji je na snazi od 1. 1. 2019. godine (u daljem tekstu: Zakon). U članku 12. (točka 1.) Zakona navedeno je da je izvorna pasmina lokalna pasmina domaćih životinja nastala na teritorijalnom području Republike Hrvatske, genetski je prilagođena jednom ili više tradicionalnih sustava proizvodnje ili jednom ili više okoliša.

✧ U članku 11. (točka 1.) navedeno je da genetska raznolikost održava se provedbom uzgojnih programa, gospodarskim korištenjem, prikupljanjem i pohranom genetskog i biološkog materijala u bankama gena. Zakon nalaže donošenje i provedbu primjerenog uzgojnog programa u očuvanju izvorne pasmine buše a prioritet u provedbi uzgojnih mjera stavljen je na uzgajivače odnosno uzgojno udruženje kao osnovnu jedincu koje povezuje interese uzgajivača goveda pasmine buša.

✧ Uzgojni program donosi Udruga uzgajivača buše, koja je odgovorna za njegovu provedbu, vođenje matične knjige i izdavanje uzgojne dokumentacije tj. zotehničkog certifikata. Voditelj uzgoja odabran od strane Udruge određuje smjernice i usklađuje provedbu Uzgojnog programa, koji je usklađen s važećim zakonskim odredbama Republike Hrvatske i Europske unije.

HAPiH kao treća strana odabrana od strane Udruge koordinira provedbu svih dijelova uzgojnog programa. Tako HAPiH provodi kontrolu proizvodnosti, ocjenu vanjštine krava i bikova, vrši genetsko i genomsko vrednovanje (kada se za to steknu uvjeti), ažurira matičnu knjigu, priprema podatke za izdavanje uzgojne dokumentacije, te provodi druge selekcijske mjere i postupke neophodne za uspješnu provedbu uzgojnog programa. Znanstvene institucije, prije svega Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, imaju organizacijsku, savjetodavnu i edukativnu ulogu u provođenju postojećih i implementaciji novih uzgojnih metoda i mjera u okviru uzgojnog programa.

Udruga Uzgajivača Buše
Kontakt podatci

Budačka 55. 53000. Gospić

Predsjednik: Bariša Dejanović +385 98 245 276

Podpredsjednik: Antonio Galić +385 98 186 7840

Tajnik udruge: Ante Franić +385 98 977 9613

udruga.uzgajivaca.buse@gmail.com

© Udruga Uzgajivača Buše. All Rights Reserved. Design by HTML Codex