Image

Kako su definirane linije bikova i rodovi krava buše

Sistematizacija uzgoja bušeSistematizacija uzgoja buše temeljem rodovničkih podataka završena je 2012. godine, a autori su grupa stručnjaka tadašnje Hrvatske poljoprivredne agencije (Čačić i sur: Rodoslovlja buše – hrvatske izvorne pasmine goveda, HPA, Križevci, 2012). Rezultat je definiranje 24 linija bikova (od kojih je 13 linija stalo aktivno) i 154 rodova krava. Provedenom sistematizacijom i pouzdanim vođenjem matične knjige omogućeno je plansko vođenje uzgoja s ciljem sprječavanja smanjenja genetske varijabilnosti unutar pasmine (a koja je utvrđena), kao i izbjegavanje štetnih utjecaja uzgoja u srodstvu (inbreeding) te posljedično njeno genetsko unapređenje.Linije bikova

Linija bikova je slijed muških potomaka od bika rodonačelnika linije do aktivnih rasplodnih bikova ili muških jedinki. Rezultat sistematizacije uzgoja buše je definiranje 24 linije bikova od kojih je 13 linija aktivno i raspoloživo u danjem uzgojuž.

Od u uzgoju aktivnih 13 linija bikova, najzastupljenije su linije LB3, LB5, LB4, LB11, LB9 i LB8 (svaka sa po 10 i više aktivnih bikova). Nažalost, linije LB2, LB13, LB15, LB16, LB18, LB19, LB20, LB21, LB22, LB23 i LB24 više nemaju živih pripadnika te su kao takve ‘’izumrle’’ i nisu relevantne za daljnji uzgoj. Temeljem spoznaje o gubitku značajnog broja linija u uzgoju, pri budućem odabiru rasplodnjaka veći naglasak biti će stavljen na očuvanje linija, a manji na ocjenu vanjštine.Rodovi krava

Rod krava je slijed ženskih potomaka od krave rodonačelnice roda do aktivnih rasplodnih ženskih jedinki. Sistematizacijom uzgoja buše definirano je 154 roda krava. Do utemeljena registra pasmine 2003. godine rođeno je 119 (77,3%) krava rodonačelnica rodova, a preostalih 35 (22,7%) u 2003. i kasnijim godinama.Krave Udio

Grafikon 5. Pregled krava rodonačelnica prema godini rođenja (Čačić i sur., 2012).

Udruga Uzgajivača Buše
Kontakt podatci

Budačka 55. 53000. Gospić

Predsjednik: Bariša Dejanović +385 98 245 276

Podpredsjednik: Antonio Galić +385 98 186 7840

Tajnik udruge: Ante Franić +385 98 977 9613

udruga.uzgajivaca.buse@gmail.com

© Udruga Uzgajivača Buše. All Rights Reserved. Design by HTML Codex